Úvod


Okruhy

Zpracované okruhy vychází z požadavků na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace “Finance a oceňování podniku” z předmětu “FO1_1 Oceňování podniku” vyučovaného na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Tyto okruhy v plné výši nenahrazují přednášky z předmětů "1FP305 Základy oceňování podniku", "1FP405 Oceňování podniku I" a "FP412 Oceňování podniku II" a ani knihy “Metody oceňování podniku. Základní metody a postupy.” a “Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy”. Vřele doporučujeme přednášky navštěvovat a knihy si přečíst. Nicméně jsou okruhy koncipovány tak, aby student po jejich pročtení byl schopný státní závěrečnou zkoušku z předmětu “FO1_1 Oceňování podniku” složit.

Literatura

Pro zpracování okruhů jsme používali tuto literaturu:

MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Čtvrté upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-38-5.

MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Druhé, upravené vydání. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-42-2.

KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2865-0.

Zápisky z přednášek kurzů: "1FP405 Základy oceňování podniku" (dřívější název kurzu), "FP412 Oceňování podniku II" a "3SG821 Transformace a restrukturalizace podniku".

* * *

Pokračovat

Sponzoři

Líbí se Vám náš obsah? Přispějte nám na účet 2701942809/2010 s komentářem: „Dar“. Tím nám umožníte ho dále rozvíjet.

Platební QR kód